Opzet KOR (kleineondernemersregeling) wijzigt in 2019!

Het kabinet wil kleine ondernemers stimuleren en ondersteunen en de administratieve lasten verminderen. Vanaf 2019 wordt omzet bepalend voor een (eventuele) toepassing van de KOR. Het voorstel is dat ondernemers met een lagere omzet dan € 17.500 de KOR kunnen toepassen. Dit voorstel moet nog wel in een wetsvoorstel worden uitgewerkt. 
In andere EU landen wordt het omzetcriterium al toegepast, het omzetbedrag verschilt per land. Als het aan de EU ligt gaat de omzetdrempel naar € 100.000.
(15 maart 2018)

UWV moet zelfstandig onderneemsters, bevallen tussen 2004 en 2008 compensatie betalen

Vrouwen die tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 als zelfstandig onderneemster werkten, hadden in die periode geen recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (ZEZ) Na diverse procedures heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op 27 juli 2017 bepaald dat het ontbreken van een dergelijke regeling in strijd was met het VN-Vrouwenverdrag. De CRvB heeft het UWV op gedragen om binnen 16 weken (voor 16 november 2017) een voorstel voor passende compensatie te doen voor deze vrouwen. 

Vanaf 15 mei 2018 is de aanvraag voor de compensatieregeling open. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018!
Zie https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zzp/zwangerschapsuitkering-compensatieregeling-voor-zelfstandigen-met-kind/

(bijgewerkt 15 maart 2018)

 

call to action