Belastingen & Administratie
S. Schotanusstraat 56

7396 AS Terwolde

Email: info@liekeblok.nl

Mobiel: 06 18 25 95 23

Nieuws

Wijziging kleine ondernemersregeling met ingang van 1 januari 2020

De huidige kleine ondernemersregeling (KOR) houdt in dat een ondernemer (eenmanszaak of VOF) die in een kalenderjaar minder dan € 1.883 btw verschuldigd is, in aanmerking komt voor een vermindering van BTW. Tot € 1.345 betaalt de ondernemer geen BTW en is het verschuldigde bedrag tussen de € 1.346 en € 1.883 dan ontvangt de ondernemer een korting.

Vanaf 1 januari 2020 wordt deze regeling vervangen door een facultatieve omzetgerelateerde vrijstelling van de omzetbelasting met een omzetgrens van € 20.000. Het gaat om omzet die in Nederland gevestigde ondernemers behalen met goederenleveringen en diensten die belastbaar zijn in Nederland ongeacht het BTW-tarief en ongeacht of de heffing is verlegd naar de afnemer. Ondernemers bepalen zelf of zij gebruik willen maken van de regeling. Dit betekent dat de ondernemer geen BTW in rekening brengt aan zijn afnemers maar hier staat tegenover dat de BTW die hij betaalt aan leveranciers, niet in aftrek kan brengen. Als voor het gebruik van deze regeling wordt gekozen, is de ondernemer in de hoofdregel ontheven van het doen van BTW-aangifte.

Een ondernemer kan deze nieuwe regeling toepassen wanneer hij/zij tenminste 4 weken voor de start melding maakt dat zijn/haar onderneming waarschijnlijk aan de voorwaarden voldoet. Vanaf 1 juli 2019 wordt ondernemers de mogelijkheid geboden om melding te doen van het toepassen van de nieuwe KOR met ingang van 1 januari 2020.

(20 februari 2019)

Laag BTW-tarief per 1 januari 2019 van 6% naar 9%

Met ingang van 1 januari 2019 wordt het lage BTW-tarief van 6% verhoogd naar 9%. Dit betekent dat niet dat alleen onze boodschappen zoals groente, fruit, zuivel, vlees, water en brood 3% duurder worden maar o.a. ook :
– boeken en tijdschriften, vakliteratuur
– kapper
– isoleren, schilderen, stucadoor, behangen woningen ouder dan 2 jaar
– schoonmaken woningen
– openbaar vervoer en taxi
– podiumoptredens, musea, bioscoop
– kunst
– geneesmiddelen
Deze lijst is niet volledig maar geeft een indicatie van de goederen en diensten die 1 januari 2019 duurder worden.
Lever je een dienst in 2018 maar stuur de factuur in 2019 naar de klant dan reken je het tarief van 6%.

(24 november 2018)

Belastingen & Administratie
S. Schotanusstraat 56

7396 AS Terwolde

Email: info@liekeblok.nl

Mobiel: 06 18 25 95 23

Nieuws

Wijziging kleine ondernemersregeling met ingang van 1 januari 2020

De huidige kleine ondernemersregeling (KOR) houdt in dat een ondernemer (eenmanszaak of VOF) die in een kalenderjaar minder dan € 1.883 btw verschuldigd is, in aanmerking komt voor een vermindering van BTW. Tot € 1.345 betaalt de ondernemer geen BTW en is het verschuldigde bedrag tussen de € 1.346 en € 1.883 dan ontvangt de ondernemer een korting.

Vanaf 1 januari 2020 wordt deze regeling vervangen door een facultatieve omzetgerelateerde vrijstelling van de omzetbelasting met een omzetgrens van € 20.000. Het gaat om omzet die in Nederland gevestigde ondernemers behalen met goederenleveringen en diensten die belastbaar zijn in Nederland ongeacht het BTW-tarief en ongeacht of de heffing is verlegd naar de afnemer. Ondernemers bepalen zelf of zij gebruik willen maken van de regeling. Dit betekent dat de ondernemer geen BTW in rekening brengt aan zijn afnemers maar hier staat tegenover dat de BTW die hij betaalt aan leveranciers, niet in aftrek kan brengen. Als voor het gebruik van deze regeling wordt gekozen, is de ondernemer in de hoofdregel ontheven van het doen van BTW-aangifte.

Een ondernemer kan deze nieuwe regeling toepassen wanneer hij/zij tenminste 4 weken voor de start melding maakt dat zijn/haar onderneming waarschijnlijk aan de voorwaarden voldoet. Vanaf 1 juli 2019 wordt ondernemers de mogelijkheid geboden om melding te doen van het toepassen van de nieuwe KOR met ingang van 1 januari 2020.

(20 februari 2019)

Laag BTW-tarief per 1 januari 2019 van 6% naar 9%

Met ingang van 1 januari 2019 wordt het lage BTW-tarief van 6% verhoogd naar 9%. Dit betekent dat niet dat alleen onze boodschappen zoals groente, fruit, zuivel, vlees, water en brood 3% duurder worden maar o.a. ook :
– boeken en tijdschriften, vakliteratuur
– kapper
– isoleren, schilderen, stucadoor, behangen woningen ouder dan 2 jaar
– schoonmaken woningen
– openbaar vervoer en taxi
– podiumoptredens, musea, bioscoop
– kunst
– geneesmiddelen
Deze lijst is niet volledig maar geeft een indicatie van de goederen en diensten die 1 januari 2019 duurder worden.
Lever je een dienst in 2018 maar stuur de factuur in 2019 naar de klant dan reken je het tarief van 6%.

(24 november 2018)