Wanneer moet ik mijn aangifte BTW (of omzetbelasting) indienen en betalen?

1e kwartaal 2019 : 30 april 2019
2e kwartaal 2019 : 31 juli 2019 
3e kwartaal 2019 : 31 oktober 2019
4e kwartaal 2019 : 31 januari 2020

Let er op dat je de betaling niet op het aller laatste moment aan de bank verstuurd. Je loopt het risico dat als je op 31 oktober betaalt, de betaling op 1 november wordt bijgeschreven op de rekening van de belastingdienst. Zij gaan uit van de datum dat het bedrag op hun rekening is bijgeschreven en 1 november is één dag te laat. 

Een tweede aandachtspunt is het betalingskenmerk : gebruik het kenmerk dat op je aangifte staat! Gebruik je geen of een verkeerd betalingskenmerk dan loop je het risico dat de belastingdienst op een later moment dan de uiterste betaaldatum de betaling kan matchen. Niet betaald, aanmaning met boete, bezwaar maken, een hoop gedoe en tijd. 

Ik heb echt geen tijd om mijn administratie bij te werken en mijn aangifte BTW (of omzetbelasting) in te dienen. Kan ik uitstel aanvragen?

Nee, helaas is het niet mogelijk om uitstel aan te vragen voor het indienen van de BTW-aangifte. Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om de aangifte op tijd in te dienen en te betalen.